Loading

10. Hlavní činnost podniku

- charakteristika hlavní činnosti podniku, druhy
- výrobní činnost podniku, výrobní kapacita
- obchodní činnost podniku


CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI
- je to činnost podniku, pro kterou je podnik zřízen a všechny ostatní činnosti provádí jen proto, aby zabezpečil tuto hlavní činnost
- prostřednictvím hlavní činnosti získává podnik prodejem svých výkonů tržby, které zabezpečují krytí nákladů a tvorbu zisku

základní pojmy:
tržby – jsou peněžní částky, které podnik získal z prodeje výrobků, zboží a služeb v daném období
výnosy – jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě, (hlavním výnosem jsou tržby)
příjmy – skutečně přijaté peněžní prostředky
náklady – jsou peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů, (jde pouze o účetní operaci)
výdaj – skutečně vynaložené peníze, ať v hotovosti nebo na účtu

rozlišujeme tuto hlavní činnost podniku:
činnost výrobní – provádějí výrobní podniky
činnost obchodní – provádějí obchodní podniky
poskytování služeb – provádějí podniky služeb

VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU
- základem je výrobní proces (výroba) – je proces, při kterém jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů nové hodnoty (statky, služby)
- výroba by měla splňovat dva základní cíle : 1. kvantitativní – vyrobit konkrétní výrobek v určitém množství, 2. kvalitativní – cílem je produktivita a hospodárnost

Fáze výroby:
1. přípravná fáze – připravuje se materiál pro další fáze výroby
2. samotná výroba – z připraveného materiálu se vyrábí konkrétní součástka nebo jiná část výrobku
3. dokončující fáze – vytváří se konečná podoba výrobku

členění výrob:

a) podle výrobního programu
- výrobní program je souhrn výrobků, na který se zaměřuje výrobní činnost
základní výroba – zaměřuje se na výrobky, které představují hlavní výrobní program
doplňková výroba – produkuje výrobky, které nejsou hlavním výrobním programem, má zabezpečit lepší využití výrobních kapacit a surovin
přidružená výroba – produkuje výrobky, které nepatří do příslušného oboru

b) podle vztahu k výrobnímu procesu
hlavní výroba – zhotovení základního výrobku
pomocná výroba – zhotovení výrobků potřebních k zabezpečení chodu hlavní výroby
vedlejší výroba – zabezpečuje podniku různé druhy energií potřebních pro hlavní a pomocnou výrobu

c) podle průběhu výrobních procesů
spojitá – probíhá bez časových přerušení (24 hodin denně)
nespojitá – je charakteristická časovými přestávkami ve výrobě

d) podle stupně mechanizace
ruční – práci vykonává člověk
mechanizovaná – práci vykonává stroj, který řídí člověk
automatická – práci vykonává stroj bez zásahu člověka

e) podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu
kusová – jeden nebo několik kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů
sériová – větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů
hromadná – velké množství jednoho druhu výrobku


Výrobní kapacita
- maximální dosažitelný objem produkce z daného množství výrobních faktorů
- obecně je výrobní kapacita výrobní jednotky: výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je v činnosti
- dobu po kterou je výrobní jednotka v činnosti vyjadřujeme pomocí časových fondů
- časový fond výrobního zařízení = plánovaný počet dní (hodin) jeho činnosti za rok


druhy časových fondů:
kalendářní časový fond (KČF) – je dán počtem dní v roce (365 nebo 366 dní)
nominální časový fond (NČF) = KČF – nepracovní dny v roce (víkendy, svátky, dovolené)
využitelný časový fond (VČF) = NČF – prostoje (vyjadřují čas pro plánované opravy, které se provádějí v pracovní době včetně času na výrobu nevyhnutelných zmetků)

1 směna = 8 hodin
Kapacitní norma výkonnosti = výkon v naturálních jednotkách za určité časové obdobívýrobní kapacita závisí na:
1. technické úrovni strojů a zařízení
2. době činnosti strojů a zařízení
3. organizaci práce a výroby
4. kvalifikaci pracovních sil
5. použitých surovinách

OBCHODNÍ ČINNOST PODNIKU
- provádějí obchodní podniky, tedy podniky jejichž hlavní činností je nákup a prodej zboží
- členění obchodních podniků:

a) podle územního zaměření
zahraniční - mezi státy
vnitřní - uvnitř jednoho státu

b) podle ekonomického určení zboží
obchod se spotřebními statky –zboží, které je určeno ke spotřebě obyvatel
obchod s kapitálovými statky – zboží, které je určeno k další výrobě

c) podle toho jakou funkci v oběhu zboží plní
velkoobchod
maloobchod

Velkoobchod
- obchodní podniky, které kupují výrobky za účelem prodeje maloobchodu nebo jiným organizacím

funkce velkoobchodu:
- šetří dopravní náklady
- vytváří široký obchodní sortiment
- poskytuje informace o cenách
- zvyšuje konkurenceschopnost výrobků
- vytváří zásoby
- přebírá riziko se skladováním, nákupem a dopravou
- poskytuje obchodní úvěry
- umožňuje maloobchodníkům nakupovat podle maloobchodního prodeje

druhy velkoobchodu:
1. tradiční velkoobchodní podnik – poskytuje všechny či většinu výše uvedených funkcí

2. velkoobchody s omezenými funkcemi:
CASH AND CARRY – zaplať a odvez
DROPSHIPPER – velkoobchodník nakupuje a prodává zboží, které neskladuje
POJÍZDNÝ VELKOOBCHODNÍK – nabízí a prodává se zboží maloobchodníkům podle potřeby přímo z auta
POLICOVY VELKOOBCHODNÍK – nabízí zboží konečnému spotřebiteli v pronajatých maloobchodních jednotkách

3. agenti a komisionáři –nepřebírají zboží do svého vlastnictví, ale pomáhají při
obchodních jednáních nebo zprostředkovávají nákup a prodej zboží

Maloobchod
- jsou to podniky, jejichž činnosti jsou spojené s prodejem zboží a poskytováním služeb konečnému spotřebiteli

charakteristické znaky maloobchodu:
1. poskytuje velké množství služeb
2. přizpůsobuje se potřebám zákazníka, respektuje jeho nákupní zvyklosti
3. silná konkurence
4. velký rozsah pracovní doby

druhy maloobchodů:
specializované prodejny – u nepotravinářského zboží, úzký sortiment ve velké hloubce
prodejny se zbožím denní potřeby – potraviny + doplňující sortiment
supermarkety – velké samoobslužné prodejny
hypermarkety – obrovské samoobslužné prodejny na okraji města, široký sortiment, nízké ceny
diskontní prodejny – nízké ceny, ale minimální poskytování služeb
obchodní střediska – rozsáhlé obchodní komplex na okraji města, seskupují řadu nezávislých obchodních firem
obchodní domy – nabízí široký sortiment, specializují se na různé zboží
katalogové prodejny – zákazník si vybere podle katalogu a objedná
internetové prodejny – zákazník si zboží objedná z internetu

formy maloobchodního prodeje:
Pultový prodej – všechny úkoly prodeje vykonává prodavač
Prodej volným výběrem – samotná prohlídka a výběr zboží zákazníkem, prodavač může poradit, vypíše paragon, zboží zabalí a po zaplacení vydá
Prodej samoobsluhou – kupující si vybere zboží sám si ho odnese k pokladně a tam zaplatí
Zásilkový prodej – zboží je vybíráno podle katalogů nebo vzorků, ze kterých si zákazník vybere
Prodejní automaty – zákazník se obsluhuje sám bez pomoci prodavače, a vybírají zboží z automatu
Poptávková služba – zákazník si vybere zboží z katalogu a prodejna žádané zboží objedná ve velkoobchodě
Osobní prodej – uskutečňuje se pomocí obchodních zástupců, kteří uskutečňují prodej v přímém kontaktu s předem vybranými zákazníky

Žádné komentáře:

Okomentovat