Loading

2. Trh a tržní mechanismus

- tržní ekonomika, tržní vztahy, trh, cena, směna
- funkce trhu
- hlavní subjekty trhu
- poptávka
- nabídka
- ekonomická rovnováha
- úloha státu v tržní ekonomice


Tržní systém (ekonomika, mechanismus)
- je systém velmi rozvinutý mechanismus, založený na tržních vztazích,
- jedná se o stav, kdy je účast na trhu pro všechny subjekty dobrovolná, vstup na trh je relativně snadný,
- cena je určena vzájemným vztahem nabídky a poptávky,
- hlavním motivem pro podstoupení rizika je zisk

Tržní vztahy
- jsou vztahy mezi nezávislými výrobci a spotřebiteli zboží, kteří zboží nakupují a prodávají,
- každý výrobce je zároveň spotřebitelem jiného zboží, a tím se vytváří trh, kde vzniká soutěživost (konkurence) mezi prodávajícím a kupujícím.

Trh
- je místo, kde se střetává prodávající a kupující při určité ceně, přičemž prodávající chce prodat za co nejvyšší cenu a kupující nakoupit za co nejnižší cenu
- místo, kde dochází ke směně (peněžní, naturální)

Cena
- peněžní úhrada, kterou poskytuje kupující prodávajícímu za určité výrobky o určité hodnotě a užitku,
- peněžní vyjádření hodnoty zboží

Znaky tržního mechanismu:
1. výrobky prochází směnou
2. příjmy jsou důsledkem prodeje
3. prodávající a kupující je závislý na cenách
4. musí být zajištěna možnost svobodné volby povolání

Trh musí splňovat funkce:
1. nasycenost – nabídka je o něco větší než poptávka
2. konkurence – každý subjekt se svobodně rozhoduje co, za kolik, kolik vyrobí apod.
3. otevřenost – volný přístup subjektu na trh


Hlavní subjekty trhu
1. Domácnosti
- jsou to hospodářské jednotky, ve kterých žijí jednotliví občané, provádějí výkony malého rozsahu, pro zajištění života členů domácnosti.
- vystupují jednak jako kupující (potraviny, oblečení, elektronika….), ale také jako prodávající (práce, půda….)

2. Podniky
- jedná se o soubor lidí a prostředků výroby, které slouží a používají se za účelem uspokojování potřeb s cílem dosažení zisku.
- vystupují jednak jako kupující (práce, půda, materiál, suroviny a ostatní výrobní faktory), ale také jako prodávající (zboží, výrobky, služby…)

3. Stát
- zahrnuje veškeré instituce, které danou zemi reprezentují, dle občanského zákoníku je právnická osoba
- stát vystupuje jako kupující (cokoliv formou státních zakázek), prodávající (podniky s podílem státu), zákonodárce (dohled)


Poptávka
- představuje množství zboží a služeb, které chce kupující na trhu koupit za co nejnižší cenu

základní členění poptávky:
celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených koupí (poptávek)
individuální – poptávka jednoho kupujícího
dílčí (tržní) – poptávka po jednom druhu výrobku

graf poptávkyP
(cena) Q (množství)
5 20
10 10
15 4
20 2
Zákon klesající poptávky: s rostoucí cenou (P) klesá poptávané množství (Q)

Poptávku ovlivňuje:
1. konkurence
2. ceny zboží a služeb
3. potřeby spotřebitelů
4. příjmy spotřebitelů
5. místo, kde spotřebitel žije ……


Nabídka
- představuje množství zboží a služeb, které jsou ochotni prodávající za určitou cenu na trhu nabídnout

základní členění nabídky:
celková (agregátní) – souhrn všech zamýšlených prodejů na trhu
individuální – nabídka jednoho kupujícího
dílčí (tržní) – nabídka jednoho druhu výrobku různými výrobciP
(cena) Q (množství)
5 2
10 4
15 10
20 20

Zákon rostoucí nabídky: s rostoucí cenou (P) roste nabízené množství (Q)

Nabídku ovlivňuje:
1. cena zboží a služeb
2. ceny vstupů (výrobních faktorů)
3. konkurence
4. počasí
5. změny technologií ……

Ekonomická rovnováha
- nastává v případě, že se poptávané množství = nabízenému množství,
- jedná se však jen o ideální stav, který nemůže v tržních podmínkách nastat, neboť na trhu existuje přebytek (nabídka > poptávka) nebo nedostatek (nabídka < poptávka)
- graficky ekonomickou rovnováhu zachycuje bod, kde se střetá nabídka s poptávkou (tento bod nám ukazuje rovnovážnou cenu a rovnovážné množství, tedy takovou cenu a množství, při níž nedochází ani k přebytku ani k nedostatku)

graf ekonomická rovnováhaÚloha státu v tržní ekonomice
- stát velmi významně ovlivňuje fungování tržní ekonomiky, neboť tržní mechanismus není dokonalý a vždy nezajistí ekonomickou rovnováhu,
- stát má důležitou úlohu v těchto oblastech:
1. stanovuje legislativu a dbá na její dodržování, v případě porušování stanovuje sankce,
2. zasahuje v případě tržního selhání (např. antimonopolní zákony),
3. řeší ekonomickou a sociální nerovnost přerozdělováním příjmů či bohatství (např.daněmi),
4. řeší problematiku inflace, nezaměstnanosti, ekonomického růstu či krizového vývoje v hospodářství prostřednictvím hospodářské politiky,
5. financuje oblasti, které není trh schopen samostatně zajistit – veřejný sektor…..

1 komentář:

  1. Po sedmi letech ve vztahu k Wilsonovi se se mnou rozloučil, udělal jsem vše, co mu bylo možné, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak moc kvůli lásce, kterou pro něj mám, prosila jsem ho se vším , Dělal jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému problému někoho online a navrhla, že bych měl kontaktovat kouzelník, který by mi mohl pomoct, abych odnesl kouzlo, abych ho vzal zpátky, ale já jsem ten typ, který nevěří v kouzlo, neměl jsem jinou možnost než to zkusit, Měl jsem na mysli kouzelník, který se jmenoval Dr. Zuma zuk a já mu poslal e-mail a on mi řekl, že není problém, že všechno bude v pořádku před třemi dny, že se můj býval před třemi dny vrátil ke mně, Druhý den to bylo kolem 16:00. Můj ex mi volal, byl jsem tak překvapen, odpověděl jsem na volání a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno stalo, že se chtěl, abych se k němu vrátil, že mě tak moc miluje. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, tak jsme začali znovu žít šťastně. Od té doby jsem sliboval, že někdo, koho vím, že má vztah problém, bych pomáhal takové osobě tím, že se na něj nebo ona k jedinému skutečnému a mocnému kouzelníkovi, který mi pomohl s mým vlastním problémem a kdo je jiný než všechny falešné ty venku. Někdo může potřebovat pomoc kouzelníka, jeho e-mail: spiritualherbalisthealing@gmail.com nebo mu zavolat +2348164728160, můžete mu poslat e-mail, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo cokoli jiného. KONTAKTUJTE NYNÍ PRO ŘEŠENÍ K VÁŠEM PROBLÉMŮM

    OdpovědětVymazat